قابل توجه دانشجویانی که درخواست استفاده از سهمیه رتبه اولی در کنکور کارشناسی ارشد دارند